1988 oli perestroika aeg, tekkisid esimesed kooperatiivid ja Nõmmiku talus hakati tegelema mitmete tegevustega korraga: luuviljaliste istikute kasvatamisega , tervendatud kartuliseemne kasvatamisega, karjapidamise ja tõuaretusega, põlluharimisega, toiduõli valmistamisega ja metsandusega.

1989 a. 25.aprill on ametlik Nõmmiku talu algus (Täitevkomitee otsus nr.117)

1992 võtsime Nõmmiku talu tegevussuunaks piimakarja kasvatamise ning valmis uus laudakompleks ja masinakuur.

1998 jõudis Nõmmiku talu tasemele kus keskmine väljalüps lehmadelt oli 7936 liitrit.  Nõmmiku talu oli Kose Põllumajanduskooli praktikatalu.


1998 oli põllumehele ja karjakasvatajale keeruline aeg, piimaliitri hind oli väga odav ja nõudlus piima järele minimaalne. Sellel aastal tuli teha valik, kuidas  talu püsima jääks läbi suunamuutuse.

1997 alustasime veel suhteliselt uues  laudas ümberehitust, valmima hakkas euronõuetele vastav Nõmmiku talu meierei.

1998 aasta jäi viimaseks aastaks karjapidamise aastaks.

Edaspidised jõud suunasime kõik meierei arendamiseks ja tööks. Olime otsustanud loobuda piimakarjakasvatamisest sest piimahind oli madal, abitöölisi võimatu leida,  poliitikutel huvi põllumajanduse püsimajäämiseks olematu. Perefirmana ei oleks suutnud korraga üleval pidada ja investeerida karjapidamisse ja meiereisse.

Hetkel tegutsev Nõmmiku talu meierei vastab kõikidele euronõuetele ning on ametlikult tunnustatud tootjana kaasatud mitmetesse projektidesse usaldustaluna. Oleme korraldatud mitmeid õppepäevi, praktilisi  koolitusi Eesti nimekate piimandusteadlastega.