1980-ndatel sündis väike Lauri

1988 algusaastatel tegeleti Nõmmiku talus mitmete tegevustega korraga: luuviljaliste istikute kasvatamisega , tervendatud kartuliseemne kasvatamisega, karjapidamise ja tõuaretusega,põlluharimisega,toiduõli valmistamisega ja metsandusega.

1992 võtsime Nõmmiku talu tegevussuunaks piimakarja kasvatamise ning valmis uus laudakompleks ja masinakuur.

1998 jõudis Nõmmiku talu tasemele kus keskmine väljalüps lehmadelt oli 7936 liitrit. Talus on saanud mitmed koolinoored oma põllumajandamise praktika.
1998 oli aeg, kus piimaliitri hind väga odav ja nõudlus selle järele minimaalne.Tuli teha otsus, mis aitaks talul püsima jääda läbi suunamuutuse.

1997 alustasime Nõmmiku talu meierei ehitamisega.

1998 aasta jäi viimaseks aastaks karjapidamisaastaks. Edaspidised jõud suunasime kõik meierei arendamiseks ja tööks. Olime otsustanud loobuda piimakarjakasvatamisest sest piimahind oli madal, huvi põllumajanduse vastu inimestel väike ja poliitikutel olematu. Perefirmana ei oleks suutnudnkorraga üleval pidada ja investeerida karjapidamisse ja meiereisse.

Hetkel vastab Nõmmiku talu meierei kõikidele euronõuetele ning on ametlikult tunnustatud tootjana kaasatud mitmetesse projektidesse usaldustaluna.
Korraldatud on õppepäevi ja praktilist koolitust Eesti nimekate teaduritega.

2000 Lauri on juba suur poiss ja temast on talus palju abi. Isegi traktoriga oskab sõita. Lüpsab lehmi kui vaja.